top of page

Vår historie

En rask gjennomgang

1955: Narvik Teknikersamfunn stiftes

1956: 27. januar blir det vedtatt at studentavisa skal hete Origo.

1973: Radio Stroganoff sender for første gang i vinterfestuka det året. Piratradioen var umåtelig populær.

 

1974: Radio Stroganoff har sine første stereosendinger dette året.

 

1982: Narvik Teknikerradio fikk konsesjon etter ti år med ‘prøvesendinger’. 15 watt på 101MHz.

 

1989: Narvik Teknikerradio begynner med helårsdrift.

1992: Friluftsgruppa Jägermeister stiftes 14. mai.

1994: Høgskolen i Narvik etableres. En slår sammen 3 ulike skoler til en skole. Som en del av dette omdøpes Narvik Teknikersamfunn til Narvik Studentersamfunn. Radioamatørklubben LA7MB opprettes.

1995: Narvik Studentbibellag opptas som egen klubb.

2000: Høsten 2000 redder NSS og SysRq arrangementet NaIT som var heller dårlig planlagt fra de opprinnelige arrangørens side. Sent i 2000 får man beskjeden om at Teknikerkroa i kjelleren på HiN må stenges grunnet problemer med kvaliteten på rømningsveiene. Datapartyet Lano blir arrangert i bomberommet hvor Stærk(ar) har sine lokaler i 2012.

2001: Henningsværkomiteen konkludeer med at Foreningen Narvik Studentersamfunn bør bli bli omgjort til en stiftelse grunnet nye regler og lover, og dette blir besluttet ved årsmøtet i 2001. Studentkroa Teknikerkroa legges ned etter at en ikke lenger fikk dispensasjon fra brannforskriftene.

2002: Vinterfestuka 2002 skaper store problemer for økonomien i den nye stiftelsen. SysRq arrangerer NaIT 2002 sammen med frivillige studenter og andre fra området rundt.

2003: SSiN kjøper et studenthus til studentene samt pusser det opp. Studenthuset, ‘OT-gården’, var ment som første del av en plan om hvor man skulle byggge et stort studentbygg nede i sentrum som skulle inneholde boliger, butikker, klubber, utested og andre leietakere. Ny to-etasjes kro åpnes i studenthuset nede i Narvik sentrum. Etter hvert har en krodrift syv dager i uka.

2004: Det viser seg at stiftelsesformen er svært dyr og det går vekk mye penger. Studentersamfunnets midler går i alle hovedsak til å dekke utgifter til regnskap, revisor og lignende. Det jobbes mye med å finne en bedre måte å organisere studentersamfunnet på. Den nye kroa er også svært dyr i drift da det er betydelig mer komplisert å drive en kommersiell kro nede i byen enn en studentkro oppe på HiN.

2005: Foreningen Narvik Studentersamfunn stiftes i det som ble kalt ‘splittelsen’. Stiftelsen var alt for tung å drive økonomisk sett, så et nytt studentersamfunn ble dannet og all aktivitet flyttet over i dette med mindre det av juridiske grunner måtte ligge i den gamle stiftelsen. Stiftelsen tar seg av driftsdelen av Tekniker’n, Origo, Narvik Studentradio og enkelte større arrangement som NaIT. Stiftelsen fryser alle klubbenes penger. Alle klubbene som hadde penger plassert i den gamle stiftelsen, har nå ingen midler. Stiftelsen får nå mulighet til å rydde opp i økonomien og driften av de tyngre virksomhetene.

2006: Det nye studentersamfunnet tar form og bevilgninger utbetales for første gang til klubbene på en god stund. Utgifter til drift og regnskap er så og si ikke-eksisterende i den nye foreningen. En oppretter digitale medlemsregister og oppslutningen rundt studentersamfunnet er igjen økende. En rekke nye klubber opprettes og mang begynner igjen å dele ut Store og Lille Bjørn på juleballet.

2007: Grunnet dårlig økonomi bygges utestedet Tekniker’n om til å kun omfatte en etasje, den nederste. Som plaster på såret får en leie lokalene gratis. Utenom dette så er det høy aktivitet i studentersamfunnet.

2008: Dette er siste året NaIT arrangeres, legging av kunstgress i Narvik-hallen gjør arrangementet umulig å drive. Aktiviteten i studentersamfunnet daler noe, men kjerneklubbene holder fortsatt liv i studentersamfunnet. Den lovede utbygging av Tekniker’n skjer ikke dette året heller.

2009: I mars legges Tekniker’n ned, og det er stille på krofronten. I november arrangeres den første klubbkvelden i kantina på HiN som en erstatning for utestedet Tekniker’n. Arrangementet er en stor suksess og en har dannet fundamentet for å bygge opp en ny krodrift. Sundance arrangeres for siste gang februar dette året. Sundance har vært arrangert hvert år siden 90-tallet og har i de siste årene gått med overskudd.

2010: Etter allmøte i oktober blir det satt ned flere arbeidsgrupper som skal se på fire ulike alternativer til kro. Ingen av dem viser seg til å begynne med å være gjennomførbare. I begynnelsen av desember jobbes det intenst med å se om den gamle kroa kan brukes da dette var den foretrukne løsningen. I desember 2010 sender presidentskapet i studentersamfunnet over en liste over alle eiendeler de ønsker å kjøpe fra stiftelsen slik at NSS kan overta utstyret.

2011: I januar overdrar SSiN mer eller mindre alt av utstyr som var i stiftelsen til studentersamfunnet. Dette betales ut fra en bevilgning på 100.000kr, hvor studentersamfunnet beholder 40.000kr til å sikre videre drift. Ny kro jobbes med i de første månedene i året, rydding og ombybyggingen begynner formelt 9. mars og kroa har offisiell åpning 1. april med en midlertidig skjenkebevilling for Vinterfestuka. I samme periode får Narvik Studentradio konsesjon og begynner å sende døgnet rundt på FM, 94.1MHz. Helt på tampen av året deles Store og Lille Bjørn ut på en egen seremoni i kantina. Resultatet fra valget på et årsmøte ble senere erklært ugyldig pga vedtektsbrudd og falske opplysninger fra en ugyldig valgkomite. Dette skaper en del dårlig stemning og en del sentrale studenter trakk seg fra sine verv som en følge av dette.

2012: 29. februar legges klubbene Eksos, Near-HiN, Kunst og Design samt Zing Zano ned. Av disse har skolekoret Zing Zano hatt mye aktivitet i sin levetid med konserter og turneer. Near-HiN hadde en god del aktivitet tidlig i sin historie, men dette dabbet av. De to andre nedlagte klubbene har aldri hatt noen organiserte aktiviteter. Etter hvert blir det alikevel liv i Zingzano og man avholder øvinger igjen. Kroplanene legges på is, hovedsaklig på grunn av problemet med å skaffe skjenkeansvarlige for driften. Det går med en del tid på å rette opp etter problemene i 2011, man er ikke skikkelig ajour før i 2013.

2013: Zingzanos aktivitet forsvinner igjen, men på den lyse siden starter man opp nye initiativ, blant annet en egen brygg-selv-klubb med navnet Lille Promille, senere Studentbryggeriet i Narvik. Den nyoppstartede fotoklubben The Apertures ser også dagens lys. Etter noen litt turbulente år er det nå jevnere aktivitet og bedre økonomi som preger studentersamfunnet. Etter litt turbulens er man på vei fremover i studentersamfunnet og jobber bedre sammen mot et felles mål om bedre studentvelferd.

2014: Stiftelsen Narvik Studentersamfunn besluttes lagt ned og alle midlene overføres til foreningen Narvik Studentersamfunn. Totalt sett blir det mindre driftsutgifter og mer midler til studentersamfunnet. Ellers er året nokså rolig. Det ble jobbet med en studentfestival rett etter VU, men denne ble avlyst. Takket være denne innsprøytingen av likvide midler på tampen av året er driften sikret for en stund, men å skaffe en mer permanent løsning i 2015 er et viktig mål for studentersamfunnet.

2015-2022: I denne tidsperioden skjedde det mye. Høgskolen ble en del av UiT i 2016 og store deler av bygget ble pusset opp. Dette påvirket klubber på en negativ måte da flere klubber mistet sitt klubbrom på campus. I årene som fulgte ble det jobbet mye med å skaffe rom til alle klubbene og utstyret. Når oppussingen var ferdig i 2018/2019 så kom Covid-19 og gjorde at det ble lite aktivitet på campus og i klubbene. Organisasjonen holdt på å bli lagt ned da det ikke ble funnet folk som kunne ta over ledelsen. Takket være Samskipnadden ble det tatt tak i og man fikk på plass noen som kunne ta over. I tillegg hadde NSS en klubb som hostet servere der alt data ble lagret. Etter noen uheldige hendelser ble klubben lagt ned og driften av serverne ble stoppet og det resulterte i ett stort datatap for organisasjonen.

Korona gjorde sitt inntrykk og det ble ganske mange færre studenter på campus i kjølvannet.

2023: Orgaisasjonen har holdt seg i live og dette året kom det engasjerte folk inn i ledelsen. NSS ordnet seg ett kontor i glassgata for å bli mer synlig for studentene. NSS startet ett samarbeid med Levende Campus prosjektet gjennom konserter slik som Mørketidsmagi, i tillegg til å styrket sine samarbeid med Samskipnadden og Campustinget. I tillegg begynte den største oppussingen av NSS sitt sosiale fellesrom. Dette kan du lese mer om under "NSS rommet". Ledelsen har hatt kjempe fokus på å få liv på campus igjen etter korona. De begynte også å se på nye strategier for å holde liv i organisasjonen, både økonomisk og menneskelig. Det ble også begynt å se på muligheter for å gjenopprette den tapte dataen fra serverne.

bottom of page