top of page

NSS rommet (Rom E0190)

I 2023 ble det bestemt at organisasjonen skulle pusse opp det største rommet, kjent som NSS rommet. NSS rommet er i hovedsak brukt av Spillklubben til klubbens aktiviteter.

Målet med oppussingen var å skape ett rom der medlemmer og studenter kan chille og slappe av, i tillegg til at det kan bli ett fast rom for Friminutt opplegget som ble startet av Levende Campus prosjektet

Regler for bruk av rommet

Alle kan søke om tilgang til rommet for fritt bruk iht reglene.

01

Det skal ikke ligge noe annet enn biljard kuler og køller på biljardbordet.

03

Trenger du å bruke mer plass over lengre tid på rommet, skal dette avklares med arbeidsutvalget, som da kan booke rommet.

05

Hovedstyret og arbeidsutvalget skal informeres om arrangementer på rommet.

07

Alkohol skal ikke lagres i kjøleskapet over en lengre periode. Lov å ha det rett før ett arrangement.

09

Ser man ett problem så eier man problemet og sørger for at det ordnes opp.

11

Alle kan søke om tilgang til rommet.

Dette kan gjøre her.

02

Ingenting skal lagres/oppbevares på/i sitteplasser. Det er lov å henge jakke på stolen. Ellers skal jakker, sekker og annet henges/oppbevares på anvist plass.

04

Arrangementer utenfor skoletid (08:15-15:30) som for eksempel filmkveld, vors, nach eller en form for sammenkomst skal avklares med arbeidsutvalget, som da kan booke rommet.

06

Ting i kjøleskapet må merkes ordentlig. Hvis det ikke er merket, er det fritt frem for alle å forsyne seg

08

Alle har ansvar om å rydde opp etter seg.

10

Alle ting skal brukes med omhu og forsiktighet.

Tilgangen gjelder for hvert skoleår og må søkes om for hvert skoleår.
Dersom det er jevnlig regelbrudd, vil man miste tilgang til rommet.
Ved verre tilfeller vil alle sammen unntatt hovedstyret og arbeidsutvalget miste tilgangen til rommet. I verste tilfelle alle unntatt arbeidsutvalget.

bottom of page