top of page

Lille- og -Storebjørn

Frist for å sende inn nominasjoner til Lille- og -Storebjørn pluss SPÆP er onsdag 7/2 kl 12. Nominasjoner sendes på epost til ctin@uit.no. Prisutdeling blir i glassgata 15/2 kl 11:30 med kake.

Hvert år deler vi ut hedersprisene Lillebjørn og Storebjørn. Prisene sitt navn kommer fra fortellingene om Svarta Bjørn. Det deles kun ut en gang pr skoleår sammen med Campustingets SPÆP. Det er flere som kan vinne Lillebjørn, men bare en vinner av Storebjørn.

Svarta Bjørn var kallenavnet på en legendarisk kvinnelig kokk og serveringsperson som arbeidet langs Ofotbanen under dens bygging ved begynnelsen av 1900-tallet i Nord-Norge. Hun er omspunnet av myter og historier for sin styrke, omsorg for arbeiderne, og tragiske skjebne, og har blitt et symbol på utholdenhet og hardt arbeid i et mannsdominert miljø. Historien om Svarta Bjørn representerer kampen og ånden til de som bidro til å bygge grunnlaget for samfunnet i og rundt Narvik.

Basert på historien til Svarta Bjørn så har Narvik Studentersamfunn kommet med følgende kriterier for å vinne prisene(alle kriterier må ikke være oppfyllt):

Generelle Kriterier for Begge Prisene

  • Frivillig Innsats: Kandidaten må ha utvist ekstraordinær frivillig innsats innenfor studentmiljøet i Narvik. Dette kan inkludere organisering av arrangementer, støtte til andre studenter, arbeid for velferdstilbud eller andre bidrag som styrker fellesskapet.

  • Inspirasjon: Kandidaten bør ha vært en inspirasjon for andre studenter gjennom sitt engasjement, positivitet, og evne til å motivere andre til å delta i frivillig arbeid.

  • Inkludering: En sterk kandidat fremmer inkludering og mangfold innen studentmiljøet, sikrer at alle studenter føler seg velkomne og verdsatt.

 

Spesifikke Kriterier for Lillebjørn

  • Nykommer: Denne prisen kan fokusere på frivillige som er relativt nye i studentmiljøet, men som raskt har gjort seg bemerket gjennom sitt engasjement og bidrag.

  • Potensial for Videre Bidrag: Lillebjørn-prisen anerkjenner ikke bare det kandidaten har oppnådd så langt, men også potensialet for fremtidig bidrag til studentmiljøet.

Spesifikke Kriterier for Storebjørn​​

  • Langvarig og Kontinuerlig Engasjement: For å være kvalifisert for Storebjørn, kan en student ha demonstrert et vedvarende frivillig engasjement over flere år, selv om engasjementet kan ha vært i mindre skala. Dette inkluderer regelmessig deltakelse i, eller bidrag til, studentmiljøet, klubber, eller organisasjoner.

  • Mentor og Kunnskapsformidler: Kandidaten har spilt en nøkkelrolle som mentor eller kunnskapsformidler innenfor studentmiljøet. Dette innebærer å dele viktig kunnskap, erfaringer, og beste praksiser med nye generasjoner av studenter og studentledere, og dermed sikre kontinuitet og vekst innenfor studentorganisasjoner eller -aktiviteter.

  • Tilgjengelighet og Støtte: Kandidaten har utmerket seg ved alltid å være tilgjengelig for å hjelpe til, gi råd, eller støtte nye og nåværende studenter. Dette engasjementet viser en ekstraordinær vilje til å bidra til et positivt og inkluderende studentmiljø, selv utenfor formelle lederroller.

bottom of page