top of page

Om oss

"For et sunt og aktivt studentmiljø"

Narvik Studentersamfunn er en forening som skal ivareta et sunt og aktivt studentmiljø ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik. Vi er en paraply organisasjon for flere klubber på campus og ble stiftet i 1955.

Fordeler med å være med i NSS

Klubbene sine fordeler med å være med i NSS er mangfoldige men innebærer hovedsaklig at NSS hjelper med økonomi, administrering og markedsføring for klubbene. NSS gir derfor også muligheter veldig små klubber og komiteer å kunne bli etablert for kortere perioder om det er ønske for det. Om en klubb eller komité skulle bli lagt ned på grunn av at nøkkelpersoner blir ferdig på skolen eller må slutte i vervene sine, så vil NSS ivareta investeringer som ble gjort i utstyr, lokaler, etc. Så om noen ønsker å starte opp den evt. klubben på nytt eller en helt ny klubb med de ressurser-ene så er det mulighet for det.

Om du som elev ønsker å involvere deg i NSS eller starte en ny klubb/komité så kontakt oss gjerne på epost.

Medlemmer

Alle semesterregistrerte studenter ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik har rett til å bli medlem. Medlemskap er gratis. Medlemskapet avsluttes når studiet avsluttes.

Hele NSS drives av frivillige studenter og alle medlemmer kan stille til verv. Det er også mulig å starte opp egne klubber.

Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ og holdes normalt innen utgangen av Mars. Her har alle medlemmer mulighet til å delta med stemmerett og å stille til leder, nestleder eller styremedlem. Alle medlemmer kan sende inn saker til et årsmøte.

Noe av det årsmøtet skal ta opp er årsmeldingen, budsjett, handlingsplanen fremover, innsendte saker, vedtektsendringer og valg av nytt styre.

bottom of page