top of page

Om organisasjonen

"For et sunt og aktivt studentmiljø"

Narvik Studentersamfunn (Også kjent som NSS) er en ideellforening som skal ivareta et sunt og aktivt studentmiljø ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik. Vi er en paraply organisasjon for flere klubber på campus og ble stiftet i 1955.

Foreningen består av Arbeidsutvalget (AU) som har ansvar for den daglige driften i tillegg til økonomi og administrsjon. Au velges av årsmøtet. AU har kontor på rom B1060

AU styres av Hovedstyret som består av alle klubbledere i tillegg til AU. Hovedstyret sitt ansvar er å passe på at AU følger hovedstyrets instrukser og retningslinjer.

Ellers består organisasjonen av klubber, komiteer og mange frivillige. Du kan lese mer om det å være frivillig her.

Fordeler med å være med i NSS

Det er mange fordeler for klubber å være en del av oss. Det kan du lese mer om her.

Medlemmer

Hvordan det er å være medlem kan du lese om her.

Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ og holdes normalt innen utgangen av Mars. Her har alle medlemmer mulighet til å delta med stemmerett og å stille til leder, nestleder eller styremedlem. Alle medlemmer kan sende inn saker til et årsmøte.

Noe av det årsmøtet skal ta opp er årsmeldingen, budsjett, handlingsplanen fremover, innsendte saker, vedtektsendringer og valg av nytt styre.

bottom of page