top of page
Image by Fotis Fotopoulos

Algoritmi

Programming for everyone

Algoritmi er klubben for deg som ønsker å lære eller forbedre programmerings-ferdighetene, delta på lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer, være bedre forberedt på jobbintervjuer og være sosial. Du trenger ingen kunnskap om programmering fra før!

Vi kan kontaktes på:

Facebook: https://www.facebook.com/AlgoritmiNarvik/ E-post: algoritmi@samfunnet.no Discord: discord.gg/Q9etjvZ59f

Bli Medlem!

bottom of page