top of page
Image by Fotis Fotopoulos
algoritmi ord.png

Programming for everyone

Algoritmi er klubben for deg som ønsker å lære eller forbedre programmerings-ferdighetene, delta på lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer, være bedre forberedt på jobbintervjuer og være sosial. Du trenger ingen kunnskap om programmering fra før!

Algoritmi møter hver uke på rom E1600 kl 17 der de programerer, sosialiserer og har en hyggelig tid.

Leder: Almaz Ermilov

Epost: algoritmi@samfunnet.no  

Facebook: https://www.facebook.com/AlgoritmiNarvik/ 

Discord: discord.gg/Q9etjvZ59f

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/algoritminarvik/?fbclid=IwAR1m07CzQC0cAQeqEtIYVAQG26dYG0qHGY-jVxcGvsq3jLmbcYJt2FTWUWA 

  • Facebook
  • Discord
  • LinkedIn
bottom of page