top of page

Presidentskapets historie

En rask gjennomgang

202-2024:

President: Madelen Garnes

Visepresident: Chris Jensen

Rådgivere: Johan Pettersen, Ronny Stirling og Bjørn Gunnar Jonas

 

2014-2015:
President: Lars Stensvold
Visepresident: Lisa Marie Winther
Finansminister: Alexander Fejerskov

2013-2014:
President: Kim Roar Foldøy Hauge
Visepresident: Ivan Pizarro Skodje
Finansminister: Håvard Iversen Bredeli

2012-2013:
President: Kim Roar Foldøy Hauge
Visepresident: Martin Hansen
Finansminister: Daniel Gangenes Razafimandimby

2011-2012:
President: Kim Roar Foldøy Hauge
Krister Berntsen (14.01.12 – 09.05.12), Anna H. Olsen (21.10.11 – 15.12.11)
Visepresident: Martin Hansen
Ralf Nummelin (21.10.11 – 31.12.11)
Finansminister: Daniel Gangenes Razafimandimby

2009-2011:
President: Kim Roar Foldøy Hauge
Visepresident: Lena Silseth
Finansminister: Elisabeth Erikstad (til 12.01.10)

2008-2009:
President: Lill Hansen
Visepresident: Marte Kufaas
Finansminister: Ane Sæterdal

2007-2008:
President: Lill Hansen
Visepresident: Knut Johan Kiil
Finansminister: Hildegunn Winther

2006-2007:
President: Kim Roar Foldøy Hauge
Visepresident: Lill Hansen
Finansminister: Tatyana Lochehina

2005-2006:
President: Kim Roar Foldøy Hauge
Visepresident: Pål Espen Bondestad
Finansminister: Tatyana Lochehina

Mai 2005-høsten 2005, gjenopprettelsen av NSS som forening:
President: Kim Roar Foldøy Hauge
Visepresident: Espen Danielsen
Finansminister: Jorunn Sneen

I perioden 2002-2005 var Narvik Studentersamfunn en stiftelse, som senere ble omorganisert til å stå ansvarlig for driften av de momsbelagte aktiviteten til enkelte av klubbene.

 

2004-2005:
Leder: Espen Danielsen
Nestleder: Jaroslaw Kurpizs
Økonomiansvarlig: Jorunn Sneen
Styremedlemmer: Petter Gabrielsen, Fredrik Eidissen, Bente Andorsen og Tore Simonsen

2003-2004:
Leder: Bengt Are Nilsen, Ruben Nergaard etter jul
Nestleder: Ruben Nergaard, Tore Simonsen etter jul
Økonomiansvarlig: Nina Henriksen
Styremedlemmer: Dan Peter Dahl, Boy-Arne Buyle,
Klubblederrepresentanter: Kim Roar Foldøy Hauge, Fredrik Eidissen.

2002-2003:
Leder: Bengt Are Nilssen
Nestleder: Jon Reinert Myhre
Økonomiansvarlig: Magnus Fagerthun
Styemedlemmer: Arnt Rune Flekstad, Vebhav Prakash Jolly
Klubblederrepresentanter: Anders Bøe (20.03.02-31.10.02) Ruben Nergaard (31.10.02-30.04.03, Marius Sørdal

2001-2002:
Leder: Arnt Rune Flekstad
Nestleder: Bengt Are Nilsen
Kasserer: Ann Lisbeth Seppola
Styremedlemmer: Marius Sørdal og Jon Reinert Myhre
Klubblederrepresentanter: Anders Bøe, Stine Therese Edvardsen

2000-2001:
Leder: Arnt Rune Flekstad
Nestleder: Bengt Strand
Kasserer: Ann Mathilde Skaten
Styremedlem: Bengt Are Nilssen
Klubblederrepresentanter: Jon Isak Martinsen, Lars Ivar Iversen.

1999-2000:
Leder: Stein Wessman
Nestleder: Mads Molund
Kasserer: Olga Fourman
Sekretær: (ingen oppgitt)
1. Vara: Bengt Strand
2. Vara: Anders I. Vikholt

1998-1999:
Leder: Anders Ivar Vikholt
Fungerende nestleder: Werner S. Bale
Fungerende Kasserer: Olga Fourman
Sekretær: Lene C. Aannestad
Klubblederrepresentanter: Rune Brannfjell, Kirsti Eriksen

1997-1998:
Leder : Lene Cicilie Aannestad
Nestleder : Janne Linnerud
Kasserer : Bernt Hugo Larsen
Sekretær : Anette Jensen
Klubbrep : Anders Ivar Vikholt
Klubbrep : Werner Bale

1996-1997:
Leder: Rose-Mari Sørensen
Nestleder: Kurt Ole Johansen
Sekretær: Linda Wessmann
Kasserer: Ronny Nilsen
1. vara: Anne Wenche Reiersen
2. vara: Eirik Andre Perdersen
3. vara: Asbjørn Floden
4. Anders Ivar Vikholt

1995-1996:
Nestleder: Anders Berg

Før innføringen av sykepleierutdanning var NSS kjent som Narvik Teknikersamfunn, NTS.

1993-1994:
Leder: Bjørnar Christensen

1992-1993:
Leder: Otto Alfredsen
Kasserer: Konrad Hilling

1988-1989:
Leder: Ørjan Kvalø
Nestleder: Stein E. Jølnanger
Sekretær: Egil Fagervik
Kasserer: Bjørn-Erik Aanstad
Origo-redaktør: Sissel Fellingsfors
Leder hyttekomite: Alf Edgar Lunheim

1987-1988:
Leder: Arild Steen
Nestleder: Tone Lorentzen
Sekretær: Ulla Iren Nilsen
Kasserer: Andreas Ingar Andreassen
Redaktør Raymod Utsi
Kringkastingssjef: Henrik Mortensen
Krosjef: (vår) Gunnar Meyer, (høst) Gaute O. Ohlsen
Sjef hyttekomite: Anne Elisabeth H. Samuelsen
Sjef arrangementskomite: Solbjørg Joakimsen
Musikk-komite: Odd Gunnar Moe
NIHIL: Lyder A. Berntsen
Arkivar: Marit Øvringmo

1986-1987:
Leder: Per Ivar Pettersen
Nestleder: Hans Gunnar Hansen
Sekretær: Tone Lorentzen
Kasserer: Henrik Mortensen
Redaktør: Guttorm Nygård
Krosjef: Gunnar Meyer
Hyttesjef: Arild Steen
Arrangementskomite: Sverre Stenersen
Hobbykomite: Tore Wennberg
Arkivar: Thor-Arne Tobiassen
Kringkastingssjef: Roger Edvartsen
Ordenskomite: Bjørnar Blomli
Musikk-komite: Odd Gunnar Moe

1985-1986:
Formann: Oddbjørn Rinaldo
Nestformann: Hans Gunnar Hansen
Kasserer: Henrik Mortensen
Sekretår: Elin Isaksen
Arkivar: Trond Nordvik
Redaktør: Karl Martin Eriksen
Kringkastingssjef: Roger Edvardsen, (vårsem) Leif Olav Olsen
Kroformann: Terje K. Rønning
Hobbyformann: Hans Richard Movik
Formann Hyttekomiteen: Hans Olav Pedersen
Formann Arrangementskomiteen: (1/3 - 15/6) Anne Grete Øyen, (4/9 - 14/2) Geir Dalhheim

1984-1985:
Formann: Arnt Johnny Methi
Nestformann: Åshild Bjørnådal
Sekretær: Hege Ovesen
Kasserer: Jan Bjørklund
Redaktør: Pål Dahl
Form. Krokomie: Tore Karlstrøm
Form. Hyttekomite: (vår 84) Eirik Rødfjeld, (høst 84) Hans Ola Pedersen
Form. arr.Komie: Stig Arne Jensen
Form. Hobbykomite: Berit Hansen
Arkivar: Merethe Hansen

1983-1984:
Forann: Per Halvor Bekkelund
Nestformann: Thorstein Broderstad
Sekretær: Elin M. Olsen
Kasserer: Jan Bjørkelund
Redaktør: Åshild Bjørnådal
Arkivar: Dagfinn Berge
Repr. Boligstiftelsen: Kari Akselsen
Formann Krokomite: Bjørnar Blomli
Formann Hyttekomite: Geir Simonsen
Formann Hobbykomite: Bjørn Nilssen
Formann Arr.Komite: Anders Nordmo
Repr. Studentråd: Geir Eidissen
Sportsrepresentant: Arne Karlsen

1982-1983:
Formann: Bjørnar Amundsen
Nestformann: Jan M. Kirkerud
Sekretær: Vigdis Sørensen
Kasserer: Merethe Hansen
Arkivar: Roy Steiberg
Repr. Boligstiftelsen: Leif Andersen
Redaktør: Eivind Ryeng
Formann Hyttekomite: Willy Steinberg
Formann Hobbykomite: Torstein Broderstad
Formann Arr.komite: Hans A. Haugland
Sportsrepresentant: Arne Karlsen

1981-1982:
Formnann: Håkon Skavikmo
Nestformann: Kjell Hansen
Kasserer: Hans Arne Haugland
Sekretær: Roy Steinberg
Formann Arr.komite: Sverre Simonsen
Formann Krokomite: Frans Sundelin
Formann Hobbykomite: Kjell Hansen
Formann Hyttekomite: Håvard Nilsskog
Redaktør: Knut Johannesen
Repr. Boligstiftelsen: Leif Andersen
Formann Studentrådet: Randi Fagervik
Sportsrepresentant: Arne Karlsen
Arkivar: Kurt Knutsen

1980-1981:
Formann: Tor Hovde
Nestformann: Håkon Skavikmo
Kasserer: Hans Arne Haugland
Sekretær: Roy Steinberg
Formann Arr.komite: Hjalmar Larsen
Formann Krokomite: Frans Sundelin
Formann Hobbykomite: Kjell Hansen
Formaann Hyttekomite: Håvard Nilsskog
Redaktør: Rolf Haug
Repr. Boligstiftelsen: Leif Andersen
Formann Studentrådet: Randi Fagervik
Sportsrepresentant: Robert Sætherskar
Arkivar: Kurt Knutsen

1979-1980:
Formann: Lars Erik Pettersen
Nestformann: Arvid Reindal
Kasserer: Ylva Henriksen
Sekretær: Liv Hilde Alm
Formann Arr.komite: Odd Ekrem
Formann Krokomite: Harald Ødegård
Formann Studentrådet: Odd Ekrem
Formann Hobbykomite: Rolf Haug
Formann Hyttekomite: MAgnulf Vollstad
Formann Idrettslag: Robert Sætherskar
Redaktør: Jan-Folke Sandnes
Arkivar: Odd-A. Klaudiussen

1978-1979:
Formann: Svin Håkon Nilsen
Nestformann: Johan Werner Lyshaug
Sekretær: Eva Kortner
Kasserer: Roger Ellingsen
Formann Arr.komite: Morten Ottestad
Formann Krokomite: Per Anders Bertheussen
Formann Hobbykomite: Ronald Andersen
Formann Hyttekomite: Endre Jensen
Formann Idrettslag: Wiggo Knutsen
Formann Elevrådet: Jan-Folke Sandnes
Redaktør: Jan-Tore Ovesen

1977-1978:
Formann: Yngvar Hardersen
Nestformann: Geri Berntsen
Sekretær: Marit Pettersen
Redaktør: Jan-Tore Ovensen
Kasserer: Bente Aamot
Formann Arr.komite: Nils Kobberstad
Formann Hyttekomite: Erlen Hansten
Formann Hobbykomite: Gøran Hansen
Repr. Idrettslaget: Wiggo Knutsen

1977-1978:
Formann: Atle Kristiansen
Nestformann: Marit Kroken
Sekretær: Svein-Arild Stryni
Kasserer: Torfrinn Utheim
Redaktør: Kurt Stormo
Hobbykomite: Bjørnar Pedersen og Kjell M. Danielsen
Arr.komite.: Jostein Lind og Tor Bakkelund
Krokomite: Ståle Størkensen og Odd A. Hansen
Red.komite: Sverre Knustad.
Sportskomite: Johannes Østvik.
Hyttekomite: Frank Hauvik, Geir Berntsen og Johan W. Lyshaug

1976-1977:
Formann: Marit Kroken
Nestformann: Geir Berntsen
Sekretår: Svein Arild Stryni
Kasserer: Torfinn Utheim
Redaktør: Kurt Stormo
Arkivar: Kjell B. Nilsen

1957-1958:
Formann: Ivar Lindhaug
Nestformann: Rolf Tollefsen
Sekretær: Klaus Lind
Kasserer: Egil Eivinsen
NATS repr: Thoralf Bahr
Redaktør: Oddmunn Bergsholm
Sportskomiteformann: Arne Qvam
Revisor: Sverre Toften og Gotlieb Rochmann

1956-1957:
Formann: Thoralf Bahr
Viseformann: Kjell Røssåk
Sekretær: Roy Fredriksen
NATS repr: Arild Bjørklund
Sportskomiteen: Ivar Lindhaug
Redaktør: Klaus Lind
Revisor: Per Kristoffersen og Sverre Toften

1955-1956:
Formann: Thoralf Bahr
Viseformann: Kjell Røssåk
Sekretær: Roy Fredriksen
Kasserer: Egil Eivinsen
NATS repr: Arild Bjørklund
Sportskomiteen: Ivar Lindhaug
Redaktør: Klaus Lind
Revisor: Per Kristoffersen og Sverre Toften

bottom of page