top of page

Årsmøtepapirer

Her vil du kunne finne alle årsmøte papirer til klubbene og NSS som forening.

Alle papirer og fullstendig saksliste skal være tilgjengelig 1 uke før møtet.

NSS

AUD 5 Rom D1120 kl 16:15

Innkallelse      Saksliste     Årsrapport     Vedlegg       Signert årsmøte protokoll:

Radio- og -musikklubben

Rom D1120 kl 16 29/2-24

Innkallelse      Saksliste     Årsrapport     Vedlegg       Signert årsmøte protokoll:

Elektronikklubben

Teknikern kl 18 21/2-24

Innkallelse      Saksliste     Årsrapport     Vedlegg       Signert årsmøte protokoll:

Spillklubben

Rom E0190 kl 15:00 15/3-24

Innkallelse      Saksliste     Årsrapport     Vedlegg       Signert årsmøte protokoll:

Airsoft

Rom E0190 kl 17 12/3-24

Innkallelse      Saksliste     Årsrapport     Vedlegg       Signert årsmøte protokoll:

Algoritmi

Rom E1600 kl 17 08/04-24

Innkallelse      Saksliste     Årsrapport     Vedlegg       Signert årsmøte protokoll:

Studentbryggeriet

Rom E3470 kl 14 19/3-24

Innkallelse      Saksliste     Årsrapport     Vedlegg       Signert årsmøte protokoll:

Airsoft

Rom E0190 kl 17 12/3-24

Innkallelse      Saksliste     Årsrapport     Vedlegg       Signert årsmøte protokoll:

Håndverksklubben

Rom E0190 kl 16   26/4/24

Innkallelse      Saksliste     Vedlegg       Signert oppstartsmøte protokoll:

Arrangementskomite

Innkallelse      Saksliste     Årsrapport     Vedlegg       Signert årsmøte protokoll:

bottom of page